Sản xuất Công nghiệp

Quay Lại
Tin mới:

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 do Chính phủ phê duyệt sẽ huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển, tái cơ cấu ngành theo hướng hiện đại và chuẩn mực. Đáp ứng nhu cầu đó QUATEST 3 cung ứng các dịch vụ tốt nhất cho sản xuất công nghiệp và thương mại, tiến hành đánh giá thử nghiệm và chứng nhận phù hợp để đảm bảo sự đáp ứng chất lượng cao nhất của ngành sản xuất công nghiệp.

QUATEST 3 hiểu rằng sản xuất công nghiệp luôn phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập giao thương kinh tế toàn cầu luôn đỏi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cấp hoạt động, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí ngày càng gắt gao về sự an toàn, chất lượng theo quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế.

Chia sẻ điều đó, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ hoạt động, kiểm soát chất lượng và chứng nhận hệ thống liên quan ngành sản xuất công nghiệp. Với kinh nghiệm và kỹ năng sâu rộng, đội ngũ nhân viên QUATEST 3 sẽ đồng hành xây dựng một doanh nghiệp tối ưu hơn, cạnh tranh hơn và có lợi nhuận trên nền tảng phù hợp với pháp luật.

Tìm hiểu thêm về cách QUATEST 3 góp phần thúc đẩy vào chất lượng sản xuất công nghiệp của nền kinh tế:

Baidu
map