Chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất (Phương thức 5)

Quay Lại
Tin mới:

QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm hàng hoá tại cơ sở sản xuất với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế theo phương thức 5


PHÁP NHÂN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT


NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT


QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT


THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM


ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ - CHỨNG NHẬN


BẢNG PHÍ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨMThông tin thêm về dịch vụ chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất của QUATEST 3, xin liên hệ:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028 382 942 74, Ext: 1322 | Email: qn@www.hi88.host


Khi cần trao đổi về kết quả sau Chứng nhận, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Baidu
map