Sản xuất Nông nghiệp

Quay Lại
Tin mới:

Với năng lực đội ngũ gồm nhiều cán bộ kỹ thuật và chuyên viên tư vấn với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, được chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế như ISO 9001; ISO/IEC 17020; ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065  và  ISO/IEC 17043, QUATEST 3 mang đến những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Các Bộ, Ban, Ngành và các cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ định QUATEST 3 là tổ chức kỹ thuật thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn sản thuộc ngành sản xuất nông nghiệp. Một số dịch vụ tiêu biểu như:

Baidu
map