Tra cứu tiến độ hồ sơ

Tin mới:
Loading...

Hồ sơ của quý khách sẽ được bắt đầu tra cứu Online trên website từ khoảng 12h sau khi đăng ký.

Các hồ sơ đã được trả kết quả cho khách hàng sẽ không tiếp tục được tìm thấy ở website.

Để xem thêm hướng dẫn chi tiết cách thực hiện tra cứu, Quý khách vui lòng xem tại đây.

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ, xin liên hệ:

HỒ SƠ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH AN TOÀN & CHỨNG NHẬN:

Điện thoại: 028 - 382 942 74 Ext: 1322 | Email: qn@www.hi88.host

HỒ SƠ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG & HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH: 

Điện thoại: 0251 - 383 6212 Ext: 3 (thử nghiệm) / 4 (hiệu chuẩn) | Email: dh.cs@www.hi88.host

Baidu
map