Giám định, thẩm định kỹ thuật

Quay Lại
Tin mới:

Dịch vụ giám định của QUATEST 3 gồm các hoạt động đánh giá sự phù hợp như: giám định, thẩm định, kiểm định kỹ thuật, kiểm tra nhà nước, đánh giá kỹ thuật, chứng nhận hợp quy lô sản phẩm hàng hóa đối với chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp. 


Hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước của QUATEST 3 được thực hiện theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.


KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA


GIÁM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN)


ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT/ GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH


 

Baidu
map