Đào tạo & cung cấp giải pháp

Quay Lại
Tin mới:

Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng là đơn vị trực thuộc QUATEST 3 chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật, hệ thống và công cụ quản lý cùng các giải pháp nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được Giao nhiệm vụ Đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Quyết định số 1761/QĐ-TĐC, ngày 23 tháng 11 năm 2015 bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cung cấp dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp năng suất chất lượng cùng với đội ngũ giảng viên, chuyên gia cộng tác viên nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp của Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng có những đặc trưng sau:

  • Kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.
  • Chương trình đào tạo, hướng dẫn được thiết kế riêng theo đặc thù từng khách hàng.
  • Giảng viên, chuyên gia hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn.
  • Đào tạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất - chất lượng linh hoạt, có hiệu quả và có hướng tích hợp với các hệ thống quản lý khác sẵn có của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn gắn liền với thực hành, trên cơ sở giải quyết các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO


THÔNG TIN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HTQL, CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG


Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng (DC), vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.dt@www.hi88.host | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1701, 1721

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: PHIẾU GHI NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Gửi đến Trung tâm DC | Email: dc.ns@www.hi88.host | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1702, 1704, 1724

Baidu
map