Hàng tiêu dùng

Quay Lại
Tin mới:

Với dân số đông thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động (16- 60 tuổi), Việt Nam là thị trường lớn của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, thu nhập bình quân đầu người ngày càng được cải thiện, là động lực thúc đẩy ngành hàng tiêu dùng phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới.

Với mục tiêu đưa ra những giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp nói chung và ngành hàng tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam, các DN trong ngành hàng tiêu dùng nhanh cần nâng cao chất lượng, năng lực chế biến, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao khả năng sản xuất và năng lực tài chính; giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm; chú trọng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm…

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn chất lượng hàng tiêu dùng, QUATEST 3 đã hoàn thiện hàng loạt các dịch vụ kỹ thuật để giúp góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm trước khi mang ra thị trường.

Baidu
map