Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng

Quay Lại
Tin mới:

QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế (TCVN/ISO 9001/ISO 14001/HACCP/ISO 22000...).


Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3 được xây dựng và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng”

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3 được xây dựng và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-2:2016 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường”

Quý khách cần thêm thông tin về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3, xin liên hệ:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1322 | Email: qn@www.hi88.host

Nếu cần trao đổi về kết quả sau CN Hệ thống Quản lý, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Baidu
map